Beskrivning

Fastigheten Sanden 2, Norrköping med adress Hyraullvägen 15, 616 34 Åby ligger i Jursla industriområde nära E4:an

Den uthyrningsbara ytan är c:a 2 180 kvm inklusive c:a  510 kvm tälthallar och c:a 970 kvm utgör kontor/personalyta. Rejäla uppställningsytor finns på den stora markytan på totalt 8 268 kvm.
Hela fastigheten blir uthyrd med 7 årgt kontrakt.

Kontakta fastighetsmäklare Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.