Beskrivning

Fastigheten Innerstaden 1:267 med adress Folkparksgatan 15, 591 61 Motala.

Den uthyrningsbara ytan uppges till c:a 1200 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd.

Kontakta HusEtt Fastighetsekonomi AB för mer information och prospekt på telefon 070-678 75 27 eller via mail husett@husett.se