Utveckling med dina behov i fokus

Som fastighetsägare kan du ta hjälp av oss för att hyra ut hela eller delar av din lokal.
Uthyrning och lokalförmedling

HusEtt Fastighetsekonomi sköter uthyrning av enskilda lokaler. Vår lokalförmedling avser alla typer av lokaler.

Etablering

Vi hjälper företag i alla branscher att hitta lokaler till såväl befintliga som nya verksamheter.

När ditt företag behöver expandera eller etablera en ny verksamhet kan tillgången på bra och ändamålsenliga lokaler vara en kritisk faktor som tar mycket tid i anspråk. Den optimala sammansättningen av hyra, läge, standard och flexibilitet kan vara svår att finna. På HusEtt Fastighetsekonomi utgår vi ifrån en gemensam behovsanalys i kartläggningen och urvalet av de lokaler som passar dina behov bäst.