Goda råd som vilar på ärlighet

God rådgivning bygger på kunskap och ärlighet. Av oss får du båda delarna. Först när du är nöjd är vi det också.
Investerings- och köparrådgivning

Till oss kan du vända dig för professionell rådgivning vid köp eller försäljning av enskilda fastigheter och fastighetsbestånd. I samband med affären bistår vi även med värdering och avkastningskalkyler.

Finansiering

Köp och försäljning av enskilda fastigheter och fastighetsbestånd är en komplicerad process. Därför erbjuder vi även rådgivning och upprättande av underlag inför finansiering.