Rätt värdering av din fastighet

Till oss kan du vända dig för en opartisk värdering. Vi samarbetar med flera välrenommerade aktörer.
Värdering

När du överlåter värderingen av din fastighet till oss får tillgång till våra kunskaper och insikter om marknaden. Vi är godkända och samarbetar med flera affärsbanker i regionen.  Det innebär att vi har alla förutsättningar att göra en opartisk värdering och sätta marknadsmässigt värde på din fastighet.

Våra huvudområden
  • Bostadsfastigheter
  • Affärsfastigheter
  • Industrifastigheter
  • Andra kommersiella fastigheter och anläggningar