Industrifastighet, Karshult 20, Motala

Kategori:

Mer information

Fastighet

Karshult 3:106, Motala / Fastigheten ligger i Djuvfelts Fastigheter AB och i första hand säljs aktierna i bolaget.

Adress

Karshult 20, 591 96 Motala

Beskrivning

Fastigheten ligger i Karshult och det är en lager / industrifastighet Den senaste byggnaden är uppförd 1992 och så finns det ytterligare två äldre byggander (Kallager).
Bra uppställningsytor på tomten. Lokalytan är totalt på c:a 600 kvm. Fastigheten har senast använts som lager. Ägaren önskar nu sälja fastigheten/ aktierna i bolaget som äger fastigheten och en köpare kan disponera hela ytan då externa hyresgäster saknas fn. Tomtarealen uppgår till 4 295 kvm. Detaljplanen saknas
Fastigheten ligger med anslutning till Borensvägen som har snabb påfart även för tunga transporter till Riksväg 34 mot Borensberg och mot E4:an mot Jönköping och Stockholm.

Uthyrningsyta

Ytor:
Kontor 45 kvm
Lager /prod 130 kvm
Kallager 424 kvm
Ytorna är ungefärliga.

Hyresintäkter

Hyresintäkter saknas och köparen kan själv disponera hela ytan eller hyra ut den.

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Uppdraget sker i samarbete med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Niklas Wärn 070-369 93 79

Karta

Titel

Till toppen