Beskrivning

Sex stycken hyresfastigheter i Motala och två stycken i Vadstena. Fastigheterna är placerade i bolag. Bolaget överlåtes via aktieöverlåtelse

Kontakta oss på HusEtt Fastighetsekonomi AB 0141-208870

eller maila oss på husett@husett.se