Logistikfastighet, Strandvägen 2, Hammar

Kategori:

Mer information

Fastighet

Askersund, Hammar 7:51

Adress

Strandvägen 2 796 74 Hammar

Beskrivning

Byggnaden är uppförd i flera plan och merparten av ytan, ca 7 665, betår av lager/produktionsytor.
Fastigheten har totalt ca 10 000 kvm uthyrningsbar yta. Ett höglager på ca 2 600 kvm finns tillgängligt för köparen. Marken omfattar 21 380 kvm mark varav ca 14 000 kvm är asfalterad yta.
Hammar ligger i direkt anslutning till Riksväg 50 som ansluter till E4:an mot Malmö/Stockholm vid Mjölby och E20 mot Göteborg / Stockholm vid Hallsberg samt E18 mot Oslo vid Örebro.

Uthyrningsyta

Lager/ prod 7 665 kvm
Kontor 584 kvm
Övrigt 1 836 kvm
Ytorna är ungefärliga.

Hyresintäkter

Per 2020-01-01
1 389 kkr

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Karta

Titel

Till toppen