Industrifastighet med stor tomt, Vadstena

Kategori:

Mer information

Fastighet

Vadstena Kulverten 13

Adress

Kvarnbacksvägen 8, 592 41 Vadstena

Beskrivning

Fastigheten ligger c:a 1 km från centrala Vadstena i Kvarnbackens industriområde. Den har ett bra och lätt tillgängligt läge med enkel access till väg 206 och gamla Riksväg 50 och vidare till E4.

Byggnaden är uppförd 1970 och har en tillbyggd personaldel från 2014. Den har en stomme av betongkonstruktion och väggar av siporex, yttertaket är av papp.
Nuvarande verksamhet har varit i fastigheten i ca 50 år och produktionsdelen är anpassa efter den. Kontoret är i gott bruksskick och det tillbyggda personalutrymmet är i mycket gott skick.

Uppvärmning sker i huvudsak via vattenburet system och en elpanna i kontor och personaldelen. Uppvärmningssystem saknas i produktionslokalerna som fn värms via processen i produktionen.

Det finns också en enklare isolerad lagerhall med golv av asfalt på c:a 250 kvm.

Uthyrningsyta

Produktions/ Lageryta ca 1 550 kvm
Kontor/ Personalyta ca 190 kvm
Lagerhall ca 250 kvm

Tomtarealen är 15 969 kvm
och kan användas till industriändamål enl DP.

Observera att ytorna inte är särskilt uppmätta och skall ses som ungefärliga.
(Lagertält ingår inte i fastighetstransaktionen)

Hyresintäkter

Hela fastigheten kommer att disponeras av köparen.

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Karta

Titel

Till toppen