Fd äldreboendet Granliden i Tjällmo / Motala

Kategori:

Mer information

Fastighet

Stora Yxhult 1:26, Motala

Adress

Yxhultsvägen 11 A – C 591 90 Motala

Beskrivning

Fastigheten ligger i Tjällmo samhälle c:a 700 – 800 meter från livsmedelsaffär, skola, biblotek mm.

Den ursprungliga byggnaden är uppför i början av 1900 talet och den är tillbyggd i flera omgångar var av den senaste är tillbyggd 1993 då också resterande fastighet till stor del renoverades.

Byggnaden har tidigare varit äldreboende och består av 21 stycken lägenheter på första planet som är mellan 23 – 36 kvm stora. Samtliga lägenheter är utrustade med dusch och toalett samt alla lägenheter utom en har ett enklare kök. Skicket på lägenheterna bedöms som gott bruksskick. I övrigt på planet finns gemensamma vardagsrum/ samlingsrum, kök omklädningsrum och personalrum.
På plan två i den äldre delen finns två lägenheter på tillsammans ca 200 kvm vars skick är äldre med renoveringsbehov.
På tomten finns också två "enklare" byggnader varav den ena innehåller en pelletsanläggning.

Uppvärmning sker via vattenburet system med pelletsanläggning samt en oljepanna i reserv.

Fastigheten får enligt detaljplanen användas till bostäder (B) centrumverksamhet (C) vilket efter bygglov kan innefatta tex tillfälligt boende, Vandrarhem, Bed and Breakfast, Hotell och andra typer av boenden. Andra tänkbara användningsområden kan vara service, kontor, teater, kyrka eller föreningslokal. Dock ej handel.

Uthyrningsyta

Hela fastigheten uppges till drygt 2200 kvm
Tomtarealen är 7 770 kvm
Observera att ytorna inte är särskilt uppmätta och skall ses som ungefärliga.

Hyresintäkter

Fastigheten har fn endast en hyresgäst, en förskoleverksamhet. Förskolan har för avsikt att flytta sin verksamhet varför hela fastigheten kan disponeras av köparen.

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Karta

Titel

Till toppen