Fin kontor och industrifastighet i Tornby, Linköping

Kategori:

Mer information

Fastighet

Linköping Gruvan 13
Aktier i Senga Gruvan AB överlåtes.

Adress

Norra Oskarsgatan 12, 12 A
582 73 Linköping

Beskrivning

Fastigheten är bebyggd med flera sammanbyggda byggnader i en huskropp samt två fristående byggnader.
Originalbyggnaden är ursprunligen uppförd i början på 30-talet för möbeltillverkning. Huvudbyggnaden är i tre våningar. Samtliga våningar innehåller kontor samt lager och verkstadslokaler i markplan. Fastigheten är tillbyggd i flera omgångar, senast 2020 då man byggt en ny kundmottagning och däckhotell/lager till verkstadskunden. Därefter byggdes även en lagerbyggnad för däckhotellverksamhet. Under 2021 – 2023 har entrepartier, trapphus, hiss och fönster renoverats och nytt låssystem är installerat. Fem lokaler har under perioden helrenoverats och håller en hög modern standard. Solceller installerades 2022 och i samband med detta genomgick taket papp och plåtrenoveringar.
Fastigheten ligger med gångavstånd till järnvägsstationen och c:a 1 km från centrala Linköping. Fastigheten har ett bra och lätt tillgängligt läge med access till Tornbyvägen och Kallerstaleden och vidare till E4.

Uthyrningsyta

Av den totala uthyrningsbara ytan på c:a 2 746 kvm utgörs c:a 1921 kvm av kontor, personalytor samt viss mindre del lager och c:a 825 kvm utgör verkstadsdel och lager. I detaljplanen från 1964 anges industriändamål (JS)

Observera att ytorna inte är särskilt uppmätta och skall ses som ungefärliga.

Hyresintäkter

Ekonomisk redovisning finns i prospektet.

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Karta

Titel

Till toppen