Beskrivning

Tre stycken hyresfastigheter med bra läge i Motala
Fastigheterna Menuetten 1, Spolen 1 och Kotiljongen 6 i Motala säljs tillsammans i bestånd. Fastigheterna har adress Dalgatan 17,  Mossgatan 37 och Folkparksgatan 16 Den totala ytan är 1264 kvm varav 327 är lokaler, garage och övrigt .
Hyresintäkten på beståndet är c:a 896 kkr.

Kontakta Anders Hallros på 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för mer information och prospekt.