Beskrivning

Fyra stycken hyresfastigheter med centralt läge i Motala. Fastigheterna Kyrkoherden och Mässhaken 9,10 och 11 säljes tillsammans. De har adress Drottninggatan 32 och Borgmästaregatan 24, 26 och 28. Den totala ytan är 1 497 kvm varar 88 är lokal och garage. Hyresintäkten på beståndet är c:a 1,4 mkr

Kontakta Anders Hallros på 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för mer info och prospekt