Industri / lagerfastighet, Ringtrastvägen 4, Motala

Kategori:

Mer information

Fastighet

Motala Fålehagen 1:9

Adress

Ringtrastvägen 4

Beskrivning

Fastigheten ligger med bra läge i Fors industriområde i Motala. Byggnader från 1990. Lokalytan är på c:a 3 400 kvm. Fastigheten har senast använts för tillverkning av Svensk Vodka och för att lagra produkten. Ägaren önskar nu sälja fastigheten och en köpare kan disponera hela ytan då externa hyresgäster saknas fn. Fastigheten är flexibel och i gott bruksskick. Tomtarealen uppgår till 12 617 kvm och nuvarande byggnad uppskattas ta ca 25% av tomtytan. Detaljplanen anger ingen gräns för hur mycket som får byggas. Planen anger småindustri.

Fastigheten ligger med anslutning till Ringtrastvägen som har snabb påfart även för tunga transporter till Riksväg 50 mot Örebro och mot E4:an mot Jönköping och Stockholm.

Uthyrningsyta

Produktion/Lager 2 780 kvm
Kallager 116 kvm
Kontor 537 kvm
Ytorna är ungefärliga.

Hyresintäkter

Hyresintäkter saknas och köparen kan själv disponera hela ytan eller hyra ut den.

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Uppdraget sker i samarbete med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Niklas Wärn

Karta

Titel

Till toppen