Beskrivning

Fastigheten Lyran 2, Motala med adress Drakvägen 9, 591 32 Motala ligger i Agneshögs industriområde nära Vintergatan.

Den uthyrningsbara ytan är c:a 1 720 kvm varav c:a 1 442 kvm är produktions/gym/lageryta och c:a 278 kvm utgör kontor/personalyta. Rejäla uppställningsytor finns på den stora markytan på  totalt 9 656 kvm. Detaljplan anger 40% byggyta.

Kontakta fastighetsmäklare Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.