Hyresfastighet Guldkullen 1 Motala

Kategori:

Mer information

Fastighet

Motala Guldkullen 1

Adress

Brunnsviksallén 31A-I, 31K, 33A-H, 35A-I,35K-M, 37A-H,
39A-I, 39K-P, 39R-V, 41A-I, 41K-O, 43, 45A-I, 45K-M, 47A-I, 47K-M, 591 50 Motala.

Bråstorpsvägen 30, 591 50 Motala

Beskrivning

Fastigheten ligger med bra läge ca 1,5 km från centrala Motala nästan mitt emellan Centrum och handelsområdet Bråstorp.
Närområdet består till största delen av villabebyggelse.

Fastigheten består av ett grupphusområde med 96 st marklägenheter, 64 garage, parkeringsplatser och några uthyrningslokaler och förråd. Nuvarande ägare Bostadsstiftelsen Platen har byggt och ägt fastigheten sedan 1964.

Uthyrningsyta

Den totala uthyrningsbara ytan är på c:a 7 890 kvm. Den fördelas på 96 lägenheter på 7 671 kvm, en lokal på 219 kvm som är uthyrd till extern hyresgäst och utöver detta finns 64 st kallgarage med motorvärmaruttag, 86 stycken p-platser samt några stycken mindre förråd/lokaler.

Det är en stor tomt på 38 373 kvm.

Hyresintäkter

Hyresintäkterna är på drygt
8 500 kkr

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Visning 11/9 kl. 10.00
Visning 16/9 kl. 15.00
Föranmälan krävs

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling mellan budgivarna. Säljaren har även rätt att avluta försäljningsprocessen innan undertecknande av bindande överlåtelseavtal.

Bud skall innehålla:
– Bud skall vara i ett precist belopp som är finansierat.
– Beskrivning av det köpande bolaget.
– Beskrivning hur köparen tänker utveckla fastigheten
Se mer info i prospekt.

Karta

Titel

Till toppen