Motala Vickerkullavägen 6, Lager, Uppställningsytor delvis under tak, Carport

Kategori:

Mer information

Lokal

Lager/ industrilokal och kontor.
Uppställningsyta utomhus och under tak.
Carport för ett 20-tal bilar

Adress

Vickerkullavägen 6
591 45 Motala
Lokalen ligger c:a 2 km från centrala Motala. Fastigheten har ett bra och lätt tillgängligt läge med angöring till Vickerkullavägen och bra tillgänglighet till genomfarten RV 50 mot Örebro och E4:an mot Jönköping och Stockholm och även väg 34 mot Linköping.

Beskrivning

Lokalen uthyres med uppställningsytor utomhus.

Enligt detaljplanen får fastigheten användas för Industri, Kontorsändamål

Lokalen har hög takhöjd, två portar varav en med lastkaj och en takskjutsport från marknivå. I lokalen finns en travers.

Kontorsdelen är nyligen renoverad och ligger entrappa upp, innehåller flera kontor, ett eget kök/pentry samt gemensamt kök med annan hyresgäst. Gemensamt omklädningsrum.

Uthyrningsyta

Total yta: Ca 800 m2
fördelat på:

ca 620 kvm Lager/produktion
ca 180 kvm Kontor/personalyta

Uppställningsyta utomhus är ca 1000 kvm vara ca 200 kvm är under skärmtak.

Carport med plats för ca 20 bilar

Frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för mer information

Karta

Titel

Till toppen