Nybyggd fastighet för industri och handel

Kategori:

Mer information

Fastighet

Mjölby Viby 3:18
Mantorp

Adress

Bygdevägen 2, 595 58 Mantorp

Beskrivning

Fastigheten ligger med nära anslutning till E4 och några hundra meter från Depot Mantorp (fd Mobilia)  
Byggnaden är nyuppförd och oinredd och därmed flexibel för en köpare

Den är byggd på en betongplatta med en stomme av stålkonstruktion och väggelement i stålplåt, yttertaket är av papp. 

Den får användas till (H) handel, (J) industri och (K) kontor enligt detaljplan. 

Fastigheten värms upp med en luft/vattenanläggning. Värmesystemet är vattenburet med golvvärme.

Uthyrningsyta

Produktions/ Lageryta ca 1 158 kvm
Kontor/ Personalyta ca 42 kvm

Tomtarealen är 5 653 kvm och kan användas till industri, Handel och kontor enl DP.

Observera att ytorna inte är särskilt uppmätta och skall ses som ungefärliga.

Hyresintäkter

Hela fastigheten kommer att disponeras av köparen.

Prospekt eller frågor

Kontakta Anders Hallros 070-678 75 27 eller på mail hallros@husett.se för prospekt eller frågor.

Karta

Titel

Till toppen